Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Majulka Moda Dziecięca z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Michałów 67, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel.728 897 499, e-mail: biuro@majulka.pl;
2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w Majulka Moda Dziecięca możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@majulka.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być również profilowane pod kątem marketingowym (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora oraz podmioty zewnętrzne realizujące usługę Newsletter na zlecenie Administratora;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody lub ustalenia przez nas, że dane się zdezaktualizowały;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. Może Pani/Pan w każdym momencie zgłosić sprzeciw lub cofnąć zgodę. Zgłoszenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed sprzeciwem lub cofnięciem zgody.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja usługi;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.